Jdi na obsah Jdi na menu
 


Astrální larvy

Astrální larvy

rozlišujeme ne:

a) larvy kategorické
b) larvy sanegorické.

Larvy kategorické.

Tyto larvy většinou bývají odrazem našich špatných myšlenek a skutků - jsou zhmotněním našich zlozvyků a v podstatě velmi své tvůrce - tedy nás, negativně ovlivňují. Tato skupina larev je pojmenována dle satana Kategora, jenž je jednou se tří tváří Samaelových. Svádí nás k uskutečňování dalších a dalších špatných skutků, na kterých se přiživují.
Tvoříme si je sami, a to našimi zlozvyky. Například velice aktuální příklad - kouření. Kuřák má po delší době na cigaretách určitou závislost - tedy, že bez nich se cítí nesvůj, může mít určité  stavy podobné abstinenčním příznakům, může ho bolet hlava, je nervozní atd. Víme, co tyto stavy vyvolává ?Proč ten člověk chce další cigaretu? Co ho nutí tomu, sáhnout po krabičce a zapálit si ? Je to snad jeho vlastní vědomí ? Není, znám plno lidí, kteří tvrdí, že chtějí přestat a nemohou. proč tedy ? Protože si vytvořili svým zlozvykem kategorickou astrální larvu, jejíž existence závisí na tom, že ten daný člověk bude kouřit - to je také příčina, ze které ona larva vznikla. Pokud se zlozvyk stane zvykem, bez kterého bychom si nedovedli představit život - potom jsme larvě podlehli a ona nám přerostla přes hlavu.

Alkoholik - také pije, protože má larvu, která se přiživuje na tom, že on hodluje alkoholu, bez alkoholu by nemohla existovat a proto u člověka vyvolá závislost, aby mohla dále existovat. Člověk, který propadne pití, málokdy přestane ze své vlastní vůle. Larva z něj saje (a to doslova) jeho psychickou energii a vitální sílu a nutí ho dále v pokračování jeho zlozvyku. Hodně často tato neléčená závislost toto končí smrtí nebo těžkým poškozením organismu.

Drogy - uživatel drog jim podlehne velice rychle, namlouvá si zpočátku, že vše je pod kontrolou. Po prvních dávkách se utvoří silná larva, která je čím dál tím silnější, a od svého tvůrce žádá další příděl. Věda si tohle vysvětluje na základě toho, že drogy ovlivňují vědomí a vzniká závislost na základě fyzických a psychických potřeb.

Vyvstává zde otázka - co se stane s larvou, když daný člověk se podrobí nějakému léčení - larva sice existuje i nadále, ale cosi ji od svého tvůrce dělí - je to jeho vědomí, které nabylo opět určité samostatnosti a uvěomuje si , že to, co dělal je špatné. Čím více si toto uvědomuje, tím více se od larvy oprošťuje, a larva slábne, až se nakonec rozplyne. 

Larvy sanegorické

K nim netřeba moc dodávat, je jasné, že jsou tvořeny dobrými skutky, jejich působení je připisováno Archandělu Zadkielovi.

Tyto larvy například provází určité koníčky, kterými se rádi zabýváme a vzbuzují v nás další zájem toto rozšiřovat a pomáhají bojovat i s larvami kategorickými.

Vzhled astrálních larev

Astrální larvy mohou mít různé tvary, a mohou nabývat i různé velikosti. Jejich rozměry jsou závislé na jejich síle, čím jsou silnější, tím jsou větší a tím nabývají na samostatnosti, chovají se pudově, víceméně, tj. že si utváří instinkt sebezáchovy.
Mohou vypadat tak, jak by se dalo očekávat - jako veliké larvy, které mají i takovýto běžný tvar, jako známe z živočišné říše. Potom, je to jejich nejčastější forma - jsou to směsice různých šmouh. Jeví  se jako šmouhy v aurickém obalu člověka. Další vzhled - mohou býti ve tvaru víru (např. se takto hodně vytváří u kuřáků...). Jeví se hodně i jako obláček mlhy, ve kterém na nás zlostně mrkají stovky malých očíček...atd....tvarů je hodně jako závislostí a nehezkých myšlenek a představ. Měli bychom se naučit ovládat svou mysl a neprodukovat jich více, než je zdrávo.

Každá larva má tak dlouhé trvání, jak jí její tvůrce podporuje a oživuje. Astrální larva je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní myšlenky a neustále se zvětšuje. A to obzvláště pokud jsou myšlenky podpořeny emočními pohnutkami. Z pocitové oblasti tvůrce se do života larvy začínají postupně indukovat detaily z tvůrcova přemýšlení a larva tak dostává svoje vlastní poslání. U larvy se časem může dostávat pocit vlastního bytí a snaha o uplatnění. Každá larva se snaží dosáhnout určité samostatnosti a nezávislosti, aby nebyla připoutaná ke svém tvůrci. Chová se vlastně podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, provází ho na každém kroku a zároveň ho nabádá k představám či k jednání ve smyslu dané myšlenky. Larva ponoukáním svého tvůrce dále roste a nabývá na důležitosti, může stále více ovlivňovat tvůrcův život.

Tak jako tak, množství „zvyků“, se kterými jsou astrální larvy spjaté, je neomezený. Existují magické operace, které umožňují larvu zničit. Pokud máte ovšem pocit, že i vy máte nějakou astrální larvu, která je zdrojem některého vašeho zlozvyku, nejlepším řešením je zakázat si myslet na dané téma. Larva se tak přestane vyživovat, bude čím dál více slábnout, až postupně zmizí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář