Jdi na obsah Jdi na menu
 


Automatická kresba a diagnostika

10. 1. 2011
Jedná se o vzájemnou vazbu mezi tím, kdo diagnostikuje a klientem. Diagnostika automatickou kresbou funguje na základě sladění energií obou dvou tak, aby se mohl diagnostik dobře napojit na klientovo informační pole...

Zkušenosti z psycho-energetické praxe ukazují, že čím méně je diagnostikování ovlivňováno rozumem, tím je spolehlivější. Z tohoto hlediska by mohlo být velmi perspektivní využívání automatické kresby. Hlavní podmínkou pro její vznik je potlačení vlastní snahy jedince. Čím více se vzdalujeme běžnému vědomí, tím kvalitnější je kresba nejen po stránce umělecké, ale též informační. Je zajímavé, že za stavu odpoutanosti dokáží i zcela výtvarně nenadaní lidé vytvářet krásné obrazy.

Spiritismus

Automatická kresba je známá především v souvislosti se spiritismem, když vznikaly realistické i symbolické obrazy, mnohdy velmi vysoké umělecké úrovně. Takové výtvory mají u nás díky mohutnému spiritistickému hnutí za Rakouska-Uherska a první republiky dávnou tradici. Bohužel se jich do dnešní doby mnoho nezachovalo. Ještě větší škoda je, že se tehdy nenašel nikdo, kdo by se zabýval jejich výzkumem a snažil se zjistit, zda kresby zobrazují jen fantazii malíře nebo i něco více.

MUDr. Lubomír Oliva, malíř a senzibil Karel Kožíšek

S takovým výzkumem, ovšem jen u schematických diagnostických kreseb, přišel až primář MUDr. Lubomír Oliva, který v osmdesátých letech 20. století začal spolupracovat s malířem a senzibilem Karlem Kožíškem. Pravděpodobně se jedná i o jedno z prvních využití automatické kresby jako diagnostického nástroje. Karel Kožíšek prováděl diagnózu tak, že si do jedné ruky vzal ústřižek vlasů pacienta, kterého nikdy neviděl a o němž nic nevěděl, ani to, zda je živ, a načrtl si jedním tahem schéma lidské postavy. Při jeho vytváření označoval zasažené oblasti a orgány, případně i popisoval pacientův stav. Pokud byl pacient již mrtev, na kresbě se to projevilo. Stejně tak, když umíral. Kožíšek určoval diagnózu a předpovídal i úmrtí u pacientů, jejichž stav lékaři nepovažovali za tak vážný, popřípadě se domnívali, že jejich diagnóza je jiná. V takových případech byly diagnózy a předpovědi potvrzeny teprve dodatečně. Hotové kresby byly posílány doktoru Olivovi, který porovnával diagnózy K. Kožíška se svými. Shodnost byla mimořádně vysoká.

Jakým způsobem tato metoda funguje?

Jedná se o vzájemnou vazbu mezi tím, kdo diagnostikuje a klientem. Diagnostika automatickou kresbou funguje na základě sladění energií obou dvou tak, aby se mohl diagnostik dobře napojit na klientovo informační pole (auru), ze které se informace prostřednictvím kresby zaznamenávají na papír. Pro napojení není podstatné, zda je klient přímo s diagnostikem nebo zda se diagnostik na klienta napojí na dálku prostřednictvím celého jména a data narození. Každý diagnostik má svůj určitý styl a rukopis, takže nelze jednotně popsat, jakým způsobem se tato metoda praktikuje. Někdo používá předtištěné tiskopisy, kde je vyobrazena postava, jednotlivé orgány, páteř apod. a pomocí tužky, pastelky či pera zaznamenává energetické změny na jednotlivých částech. Jiní totéž sami detailně rozkreslují a hledají další podrobnosti.

Co vše se dá touto metodou zjistit?

Jak už je z názvu patrné, automatickou kresbou diagnostikujeme zdravotní stav na tělesné i psychické rovině. Změny na energetické úrovni jednotlivých orgánů a páteře se promítají do informačního pole (aury) a zvýrazňují v kresbě, kterou vypracovává diagnostik naladěný na klienta. Zachycují se tak informace o již proběhlých změnách (zdrav. potíže s určitým orgánem, operace apod.) nebo právě probíhajících, které se již projevují na tělesné úrovni. Dokonce bývají takto zaznamenány i vyoperované orgány, protože jejich energie zůstává na stejném místě. Mohou se ale objevit i další energetické změny, které se dosud na fyzické úrovni neprojevily, ale které nás upozorňují na určitou nerovnováhu v organismu a na konkrétním orgánu. Důležitým předpokladem úspěšnosti je samozřejmě znalost anatomie. Napojením se na informační pole klienta může dobrý diagnostik zjistit i psychické příčiny onemocnění. Touto metodou tak můžeme zavčas nemocem předcházet. Kromě našeho zdravotního stavu, psychických příčin nemoci lze také zjistit stav energetických center -čaker, výskyt zdraví škodlivých geopatogenních zón (GPZ) v místě lůžka klienta nebo na jaké úrovni je vztah mezi partnery.

 

Čakry

automatickou kresbou zjistíme jejich průchodnost, harmonickou či disharmonickou nebo nedostatečnou funkci a vytvořené bloky. Následnou interpretaci stavu čaker lze porovnat se stavem orgánů, které k jednotlivým čakrám náleží.

GPZ

záměrně zdůrazňuji "zdraví škodlivé geopatogenní zóny", protože jinak se kolem nás vyskytuje množství různých geopatogenních zón a jiných vlivů, však ne všechny nám musí škodit. Je dobré se naladit na lůžko klienta, kde nejčastěji pobývá. Někteří lidé pobývají na více místech a ptají se pak, které lůžko má diagnostik na mysli. To se týká například studentů, kteří žijí většinu času na koleji nebo v podnájmu a na víkend jezdí domů.

Partnerské vztahy

touto metodou lze zjistit vztah jednoho partnera k druhému na úrovni citové, komunikační, vědomé i podvědomé, sexuální a duchovní. Dle energie a barevného spektra aury každého z partnerů je možné srovnat, zda je vztah rovnocenný či zda se jeden z partnerů nadřazuje druhému.

Úspěšnost metody

O úspěšnosti této metody se může nejlépe přesvědčit každý sám tím, že si ji vyzkouší. Z hlediska profesního mají dobří diagnostici úspěšnost okolo 90-95%, což je poměrně vysoké číslo, které je podloženo zpětnou odezvou od klientů. Někdy se stává, že při diagnostice automatickou kresbou samovolně dochází k uvolňování blokád a pročišťování organismu. Klient pak cítí úlevu už během diagnostikování, obzvlášť uvědomí-li si během sezení příčinu svých problémů. Lze pak zvolit další optimální postup. Ideálním spojením je profesní spolupráce diagnostika s lékařem, který je těmto alternativním metodám přístupný. Lékař se tak může více zaměřit na prevenci a předejít zdravotním problémům pacienta. Bohužel naše současné zdravotnictví se spíše než na prevenci a nalezení příčin nemoci zaměřuje na léčení jejich důsledků, což je ke škodě pacienta.

Je tedy na nás, abychom s láskou pečovali o své tělo a svou duši!

 

"Největší chyba při léčení nemoci je v tom, že jiní léčí tělo a jiní duši, ačkoliv tělo i duše tvoří nedílný celek." Platón

 

Z materiálů telestézické společnosti A.R.X.

 


zdroj: Psychoenergetika – léčba životní silou: Jaromír Kozák, internet
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář