Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cesta dimenzí

3. 4. 2010

 Dimenzí můžeme jinými slovy nazvat rozměr nebo rovinu. Ve vesmíru je několik druhů těchto rovin. Na Zemi běžně vnímáme prostor, čas a hustotu. Pokud vnímáme své pocity a svou duši a naučíme se s touto energií pracovat, můžeme se dostat do dalších rovin.

 

Co jsou dimenze?

 

První dimenze: život rostlinné a nerostné říše

Druhá dimenze: život říše živočišné

Třetí dimenze: vše, co vnímáme svými pěti smysly

Čtvrtá dimenze: astrální svět (např. sny)

Pátá: odráží vědomí lásky a otevřeného srdce, překonání duality

 

Vědomí První dimenze reprezentují nerosty, voda a genetické kódy, které jsou základ pro naše fyzické formy. Tuto dimenzi nelze zachytit našimi 5 smysly. Šamani i léčitelé odedávna byli vědomě napojeni na tuto dimenzi a využívali ji k léčení přes minerály a krystaly.

Vědomí Druhé dimenze reprezentují rostliny a nižší živočichové. Tyto bytosti si sami sebe neuvědomují. Jednají pouze podle biologické potřeby jídla, boje a množení a vyhrává ten nejsilnější jedinec. Žijí pro tuto chvíli. Tuto složku si přes 5 smyslů neuvědomujeme, ale můžeme se s touto živočišnou složkou spojit a ovlivnit tlukot srdce a metabolismus. Ve vědomí druhé dimenze víte, že musíte přežít, že jste součástí přírody, že vaše "společenství" a vy jste v jednotě a že vás vedou instinkty.

Vědomí Třetí dimenze reprezentují vyšší živočichové a lidé. Lidé jsou složeni ze všech elementů první a druhé dimenze a mají navíc individuální duši.  Třetí dimenze je uzamknuta v čase, místě, příčině a důsledku. Třetí dimenze je jakási třída, kde se lidské duše učí tvorbě přes myšlenky a pocity. Tato dimenze je známa jako vědomí. Nejprve jsme děti a jsme závislí na našem prostředí . Našim cílem je si postupně v dospělosti uvědomit, že máme kontrolu nad svým životem. Tím, co si ve svém životě vybíráme, jsme získali potřebnou sebedůvěru a respekt ke svému životu. Respektujeme nejen sebe, ale i druhé.  Bohužel někteří lidé si stále vybírají přebírat zodpovědnost za druhé, protože jsou stále v dětském období závislosti a ještě se nenaučili řídit svůj život, a to způsobuje vytváření si vzorců, které  jim vytvářejí dysfunkční rodiny.

Vědomí Čtvrté dimenze je známo jako naše astrální, éterické tělo nebo naše vyšší Já. Ve 4D můžeme znovu slučovat naši skupinovou identitu bez ztráty sebe sama. Tuto dimenzi nemůžeme plně vnímat do té doby, než si vzpomeneme na své multidimenzionální vědomí. 4D je říše nevědomé mysli, která si je vědoma elementů první a druhé dimenze, naší minulosti v tomto životě a dalších 3D životů. Jsme s ní v kontaktu v denních a nočních snech, uvědomování si sama sebe skrz své tělo a intenzivní pocity vášně, emocí, kreativity a spirituality. Zahrnuje představivost, nadpřirozené schopnosti, intuici, kouzlo a tvořivost. Čím víc se otevřeme této dimenzi, tím víc ji můžeme zažívat ve 3D. Někteří lidé se narodí s vrozenou schopností se napojovat na 4D a musí se naučit tyto schopnosti uzemnit a naopak někdo se víc cítí „doma“ ve 3D a nevěří, že něco jako vyšší Já existuje. Toto vyšší Já nám dává vedení v 3D. Tato dimenze pořád rozděluje situace na dobré a špatné a myšlenky se tu naplňují rychleji než ve 3D.

ObrazekVědomí Páté dimenze je vědomí jednoty s jiskrou Božství v naší jedinečné duši. Je to spojení se s duší, pochopení a cítění, kým opravdu jsme, a to dokonalou a láskyplnou bytostí. Je tu stále zkušenost Já jako individuální člen skupiny.  Tato těla už nemusí zažívat bolest ani varovné signály, aby pochopily určitou zkušenost.  Všechny činnosti v této dimenzi jsou založeny na lásce a pouze bezpodmínečnou láskou se můžeme spojit a zůstat v této dimenzi. Všechny činnosti a zkušenosti jsou v souladu s láskou. Všechno se okamžitě manifestuje a jsou tu neomezené možnosti. Naše světelná těla jednoduše mění formu.  Jsme přirozeně multidimenzionální. Žijeme v jednotě s mužským a ženským vyjádřením své bytosti.


Vědomí Šesté dimenze je vědomí jednoty s jiskrou božství ve všech duších a všem životě, který byl stvořen na této planetě a jinde ve vesmíru.  V této dimenzi panuje nekonečný mír a klid. V 6D můžeme poznat pravdu o věcech, na které se zaměříme. Je tu bezpodmínečná láska ke všem a všemu. A je tu místo, které je vytvořeno pro ty, kteří jsou v jednotě, pro tvorbu míru, pravdy, lásky, jednoty, hojnosti a dokonalosti na Zemi. Od roku 2000 jsou tu k dispozici vyšší vibrace a možnost zažívat tuto všeobjímající lásku a klid všem lidem na této planetě. Jinými slovy můžeme 6D vyjádřit jako místo zázraků pro obrovskou božskou energii, která je k dispozici i pro Zemi. Dostat se k ní může, i na přechodnou dobu, jakýkoli člověk, který se do této dimenze napojí.

Jak se do 6D dostat? Nejprve musíme být v jednotě s duší (v 5D) a pak si můžeme dát  záměr, že chceme být v jednotě se vším, co bylo stvořeno. Energii a sílu z této dimenze nejde zneužít, protože při jakémkoli záměru, který je v rozporu s vyšším dobrem všech zúčastněných, se dostaneme do nižších vibrací. Při tomto spojení můžeme zažívat stav jednoty se vším. Tento stav jsme jako lidé nemohli zažívat kvůli podmínkám, které byly na Zemi. Tato možnost je nyní k dispozici. Můžeme cítit, jaké je to být v této energii.Obrazek

Vzestup znamená přesunout se ze 3D (dosud známé hmotné dimenze) do 4D (integrace podvědomí a jeho záznamů do vědomí) a nakonec do 5D, a to během jednoho života. Cílem vzestupu je aktivovat světelné tělo, čemuž se říká osobní transformace. Jde o odstranění karmy, roztočení světelného těla, a poté budeme podléhat pouze vyšším zákonům, a budeme plně svobodní. Budování světelného těla by mělo začít před rokem 2012

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

:)

(Kristyna, 2. 2. 2015 0:47)

Zajimave. Napsano i pro mene chapave :). Diky.