Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakter dne narození

9. 6. 2011

Den narození:

Pondělí

Lidé narození v pondělí jsou pod vlivem Měsíce. Měsíc dává těmto lidem velkou fantazii, starostlivost a zájem o druhé, ale také snivost, zadumanodst a náladovost. Mají velkou ctižádostivost, která je nutí usilovat o vysoké cíle a ideály. Riziko těchto lidí spočívá v tom, že se nedokáží včas a energičtěji bránit okolním vlivům.

Měsíc reprezentuje naše nálady, instinkty a podvědomí. Charakterizuje pilné, ale nestálé, citlivě a emotivně jednající osoby. Mezi kladné rysy patří příjemné jednání a idealismus, mezi negativní vlastnosti patří náladovost, nestálost a prudkost.

Pro lidi narozené v pondělí jsou doporučeny amulety ze stříbra.

 

Úterý

Lidé narozeni v úterý jsou pod vlivem Marsu. Mars je planeta vitality, svobodomyslnosti a bojovnosti. Bojovnost vždy byla do jisté míry považována za negativní vlastnost, ale dnes se má za to, že člověk by měl bojovat tak, aby se vyhnul zranění vlatních emocí. Tito lidé před bojem neuhýbají, naopak často jej i vyhledávají. Jakmile se dostanou do sporu, očividně ožívají.

K jejich riziku patří vysílení. Jestliže si chcete uchovat své zdraví, musíte najít ten správný, rovnovážný rytmus mezi napětím a vypětím. Pokud se vám to nepodaří, budete častěji trpět bolestmi hlavy a nespavostí. O Marsu se dá říct i to, že působí svou vášnivostí, spěchem a nepokojností.

Pro lidi narozené v úterý jsou doporučeny amulety z kamenů.

 

Středa

Lidé narozeni ve středu jsou pod vlivem Merkuru, který je velice zvláštní planetou. Merkur symbolizuje duchovní a fyzickou komunikaci. Souvisí se schopností studovat, přímo ovlivňuje činnost mozku, vyjadřování a intelekt. Zdá se, že jeho hlavní úloha spočívá v otevírání cest pro komunikaci.

Lidé pod vlivem Merkuru neustále srovnávají, hodnotí, třídí a organizují všechno, co k nim proudí ze všech stran. Pro tyto lidi platí důležitý životní recept: nikdy by neměli přestávat něco začínat. Je to právě očekávání, které je udržuje mladé. Jejich největší riziko spočívá k neupřímnosti k sobě samým.

Pro lidi narozené ve středu jsou doporučeny amulety ze slonoviny.

 

Čtvrtek

Lidé narození ve čtvrtek jsou pod vlivem Jupitera, který je nejlepší a nejprospěšnější ze všech planetárních vlivů. Jupiter usnadňuje kariéru, ale i výhru v loterii. Jde-li o umělce, tato planeta může usnadnit jejich společenské ocenění. Lidé ovládani tímto vlivem jsou upřimní a mají pochopení pro druhé. Jsou přátelští, ušlechtilí, otevření, dovedou druhé pochválit a tudíž i spolupracovat. Jupiterova přirozená štědrost může vést až k extravanci.

Člověk narozený pod Jupiterovým vlivem má rád lidi a chce být i oblíben, nechá se snadno ovlivnit a plýtvá svými schopnostmi na pomíjivé a malicherné věci. Negativním rysem těchto lidí je tedy plýtvání, pýcha a požitkářství.

Pro lidi narozené ve čtvrtek je doporučen jako amulet malé kladívko.

 

Pátek

Lidé narození v pátek jsou pod vlivem Venuše, která představuje lásku a krásu. Souvisí s partnerskými vztahy, společenským životem, bohatstvím a uměním. Lidé narození v pátek jsou pohlední, inteligentní a mají umělecké sklony, ty se projevují především k hudbě. Venuše je nositelkou harmonie a lásky.

Mezi kladné rysy lidí narozených pod vlivem Venuše patří pokora a opravdovost, mezi záporné marnivost, ješitnost a nepořádnost. Každá narušená harmonie může škodit nejenom vaší duši, ale i vašemu tělu.

Pro lidi narozené v pátek je nejvíce vhodným amuletem zlatá hvězdička.

 

Sobota

Lidé narozeni v sobotu jsou pod vlivem Saturnu. který má obecně nepříznivý vliv, často působící zármutek, potíže a škody. Saturnu se také přisuzuje smysl pro pořádek, pevnost a důslednost. K negativním vlastnostem patří dogmatismus, sobectví, přísnost a zatvrzelost.

Lidé narozeni pod vlivem Saturnu jsou duchaplní, ale pesimisticky ladění. S velkou trpělivostí dokáží čekat na ten svůj správný okamžik. Tito lidé neochotně berou na vědomí něco nového. Tato jejich nepřizpůsobivost, nejistota a pomalost může mnohdy vést k chronickým onemocněním.

Lidé narozeni v sobotu jsou trpěliví, vážní a ve způsobech rezervovaní. Lpí na přesnosti a preciznosti, zpravidla bývají i dost šetrní.

Pro lidi narozené v sobotu je vhodným amuletem malý lvíček.

 

 Neděle

Lidé narozeni v neděli jsou pod vlivem Slunce, které je vždy symbolem radosti ze života a velkého sebevědomí. Lidé narozeni v neděli potřebují stejně jako Slunce vládnout, vynikat a mají nutkavou potřebu vychutnávat život do poslední kapky. Největší riziko těchto lidí spočívá v tom, že ve své přirozené touze prožít a dostat se úplně nahoru zapomínají občas zvolnit tempo a odpočívat.

Slunce symbolizuje životní princip, vitalitu, morální kvality, důstojnost, čest a odvahu. Tito lidé jsou obdařeni vyšší inteligencí. Téměř vždy jsou upřimní a totéž očekávají od svého okolí. Mezi negativní rysy lidí narozených v neděli patrí sklon k povýšenosti, pýše a někdy k egoismu.

Pro lidi narozené v neděli jsou doporučeny amulety pouze ze zlata.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář