Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karmické čištění

9. 10. 2010

Karmické čištění


Tento článek je chráněný autorským právem.Máte povolení šířit  tyto informace prostřednictvím jakéhokoliv media  bez změnění textu.

Tento článek je chanelován přes Qala Serenia Phoenix 2003.

 

 

 

Požehnání všem.

 

Několik  z vás se mě nedávno ptalo na tento problém čištění karmy , proto jsem obdržela od Mistrů následující slova  pro všechny,kdo řeší karmu s nějakou bytostí.

 

 

 

Způsob karmického čištění s nějakou bytostí , se kterou máte potíže v tomto životě.

 

 

 

Vizualizujte sami sebe v nádherném chrámu ,jak stojíte na nádherném zlatém slunečním disku a uvědomujete si nádheru tohoto chrámu.Měli byste cítit , vidět  , uvědomit si to a procítit smysly  ,jak během meditace jdete dovnitř svého srdce.Ve středu chrámu je velký a nádherný  krystal srdce.Tento krystal obsahuje zdroj lásky pro všechny bytosti,které vstupují do chrámu.Svatyně s tímto krystalem je skryta uvnitř chrámu.Pošlete lásku  a světlo přímo této svatyni ,aby se vytvořilo hlubší a ještě hlubší spojení k tomuto zdroji lásky uvnitř vás.Vaše energetické tělo je tvořeno ze světla a lásky v tomto chrámu a vy můžete vidět nebo pociťovat  vaši energii , zatímco meditujete.

 

Ve svém vědomí se postavte na tento disk , a požádejte ho,aby se aktivoval   a on bude vysílat ohromné sloupy světla skrze vaše čakry ,které budou sahat až pod střechu chrámu.

 

A vzývejte Vaši Boží Přítomnost ,aby se spojila s vámi.

 

 

 

Vzývejte Archanděla Metatrona ,Sanandu a Archanděla Michaela , nebo jakékoliv jiné Nanebevzaté Mistry , které si přejete požádat ,dále požádejte Karmickou Radu ,aby byla s Vámi , neboť členové Karmické Rady vykročí k vám ,jakmile vstoupíte do  chrámu.Nabídnou vám několik  krystalů tvoření   lásky  a světla..To už jste možná dávno zapomněli....tyto krystaly budou aktivovány prostřednictvím vašich nižších nebo vyšších čaker  současně.

 

Spojte se  s  Metatronem  , Sanandou a Archandělem Michaelem nebo jinými Nanebevzetými Mistry , které si vyberete ,aby zde byli  nebo  kteří se vám již zjevili , spojte se s nimi  zasláním zlatého světla z vaší srdeční a čelní čakry k jejich srdeční a čelní čakře a dovolte vaší osobnosti ,aby od nich obdržela po několik minut zlaté světlo ,zatímco meditujete v chrámu…poté je požádejte uvnitř vaší mysli o pomoc a průvodcovství při procesu úplného očištění všech energií  mezi vámi a všemi ostatními, se kterými si přejete vyčistit vztahy.

 

 

 

Volejte všechny duše nebo jedince , se kterými máte potíže v tomto životě ….dovnitř chrámu , kde si budete přát vyčištění karmicky spojených duší a pozvěte všechna připojení vaší duše ,se kterými jste měli nebo máte vzájemné vztahy ,aby nyní  zůstali s vámi za účelem procesu karmického čištění .

 

 

 

Požádejte  bytost, u které cítíte,že budou čištěny vaše vzájemné karmické vztahy  jako první ,aby obdržela vaši lásku.

 

Ona vykročí před vás.Ochotně otevřete své srdce v bezpodmínečné lásce a posílejte vaši lásku k ní v plné síle prostřednictvím rozšiřujícího se trojplamene ( zlatá , bledě modrá , bledě růžová ) ve vašem srdci….rozšiřujte  trojplamen a posílejte ho k ní , dokud neucítíte,že láska naplnila chrám. Potom pozvěte všechna připojení duše ( jejich další inkarnovaná těla ) dovnitř chrámu a rovněž požádejte o zproštění karmických vztahů  mezi vámi a touto bytostí a všemi připojeními duše.Požádejte svá a jejich duševní připojení o prominutí   čehokoliv,co by zapříčinilo oddělení mezi vámi a Bohem (Zdrojem) a mezi oslovenou bytostí,se kterou provádíte karmické čištění, a Zdrojem.Dále je požádejte o prominutí  všech činů, myšlenek ,  slov a  cítění ,které snad mohly být zamýšleny vámi v této inkarnaci a které by mohly způsobit vaše nebo jejich oddělení od Zdroje (Boha ).

 

 

 

Požádejte fialový plamen ,aby protékal chrámem, a všechna připojení duše obdrží  fialový plamen odpuštění.Požádejte je ,aby uvolnily všechna jejich stará přesvědčení ,myšlenkové formy a emoce , které jim brání tomu ,aby  zakusily osvobození lásky, světla a síly jejich duše.Poté opět naplňte chrám vaší láskou a požádejte tyto bytosti ( se kterými jste karmicky osvobozeni ) a jejich duševní připojení ,aby odpustily vám a (vašim duševním připojením )  všechny myšlenky , slova ,pocity , činy vedoucí k oddělení od Boha ( Zdroje ) ,které vy nebo vaše duševní připojení  mohly stvořit během tohoto života nebo v jakémkoliv  čase , prostoru , existenci nebo dimenzi.

 

 

 

V některých případech mohou být části vás v těchto dalších bytostech nebo v připojeních jejich duší kvůli  nabytí zkušenosti za určitým posláním uvnitř jedné bytosti nebo ve skupině bytostí spojených určitým posláním nebo v jiných dimenzích.Požádejte je ,aby  všechna hlediska nebo části vašeho bytí nebo energetických těl  byla vrácena,očištěna a uzdravena Vaší Boží Přítomností a současně nabídněte vrátit jim vše,co poutá záznamy jejich duše ,které byly vámi zadržovány po všechny časy , prostory ,dimenze , po dobu všech  inkarnací  ( jakmile  toto  budete vědomě zamýšlet, nastane to) .Požádejte ,aby Fialový Plamen protékal skrze všechna připojení vaší duše.

 

 

 

Požádejte o úplné vyčištění jakýchkoliv energií ,které jste mohly obdržet  nebo  stvořit na základě zkušeností s těmito připojeními duše s tím,  že vám nyní neslouží a zrušte všechny jakékoliv  sliby, které jste mohli darovat této  bytosti.Zrušte  je  silou , láskou a světlem ,které přetrvávají, které tvoří trvalé vztahy ,které jsou prodchnuty jejich přáními nebo vůlí.

 

 

 

Aby to mohlo být řečeno Posvátným výnosem , ve jménu Boží Přítomnosti Já Jsem , ve jménu Zákona Odpuštění ,  já nyní ruším všechny dohody  , které jsem kdy stvořil,abych dal nebo přijal  trvalý přítok světla lásky a síly k ……….. ( jméno bytosti ) a jejich připojení duše ,stvoření trvalých vztahů skrze připojení našich úmyslů , které budou uvolněny v tomto životě a pro všechny další životy  , dimenze , předešlé a budoucí ,které  poutám s touto posvátnou bytostí.Stávám se svobodným, stávám se svobodným,stávám se svobodným.

 

 

 

   Pošlete bezpodmínečnou lásku ze svého srdce a přitom prociťujte ,zdali vaše vůle je osvobozená od těchto trvalých vztahů nebo zdali jste stvořili nějaké jiné dohody , které řídí vás nebo připojení vaší duše nevědomě.Jestliže existují nevědomé svazky na této úrovni , hluboké potlačované cítění může vytvořit svazek, kdy se řídící mechanismus  projevuje nevědomě.Tak může být stvořena kterákoliv z částí duše k projevení se způsobem, který nedovolí ,aby protékal tok jejich bezpodmínečné lásky a aby jejich srdce zůstala otevřená…takto se stvoří  podmínečná láska mezi 2 bytostmi …Kristus ( Sananda nabízí tento výnos,jestliže se jedná o výše uvedený případ ) :

 

Milované Srdce Kristova Já Jsem  , Já si nyní přeji pomocí  Zákona Stvoření a Lásky , aby se projevila  má osobní svoboda ,protože duše a Já se nyní vzdáváme všech závazků ,které jsem stvořil skrze zkušenosti mé duše  , která přikazovala nevědomě nebo vědomě jakékoliv omezení k mé bytosti.

 

 

 

Já nyní pročišťuji a čistím všechny svazky a pouta ,která jsem stvořil s kýmkoliv ( včetně , řekněte jména  osob…. ) , aby se projevilo moje poslání  v dalších  životech  a dimenzích  a nyní žádám, aby všechny svazky a pouta byly vyčištěny a čištěny nyní pro tento život bez pozůstatků vědomí nebo nevědomí z jiných poslání ve skupině duší.Já nyní uvolňuji všechny bytosti , se kterými jsem stvořil závazky a odpouštím sobě  a všem dalším bytostem svázanost vědomou či nevědomou,kterou jsem poutal v sobě , druzí v ní drželi mě nebo já jsem v ní držel druhé skrze všechny časy , prostory a dimenze .Skrze lásku Kristovy Bytosti  Já Jsem , Já osvobozuji tyto všechny a sebe navždy z vědomých a nevědomých myšlenkových forem , přesvědčení  nebo emocí , které tvoří omezení spojení vašeho otevřeného srdce s Bohem.Tak  se staň.

 

Já nyní vzývám Mou Boží Přítomnost ,aby zpečetila toto skrze Lásku , Světlo  a Sílu mé duše.

 

Já Jsem Božské Světlo .Já Jsem Boží Láska  .Já Jsem Boží tvoření .Já Jsem ten , který Jsem .

 

 

 

Jestliže cítíte cokoli nevyřešené s touto bytostí , vzývejte a chvalte vaši Boží Přítomnost  ,abyste uvedli v činnost Tzolkinův cyklus ( podle mayského kalendáře 260 dní ) mezi Vámi a touto bytostí,skrze všechny životy , časy  , prostory  a dimenze vašich bytostí a požádejte,aby byly všechna naočkování ,programy a úlomky duše odstraněny z vašich vzájemných vztahů a z vaší bytosti na všech úrovních ,ve  všech dimenzích , prostorech ,časech.Toto završí tento děj.Ujišťuji vás, že si hluboce oddechnete ,nakonec se vám uleví  a naplníte se cítěním Lásky.

 

 

 

Se vší láskou Quala

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: clanek

(Lia, 10. 12. 2018 15:22)

Vážený páne Karelé, kdýž tomu nerozumite, takto vůbec neznamená že to je "nejáká blbost", takže třeba jste vůbec nerozumite ják fungují kosmos nebo letádlo či leky anebo fotják, takže prosté musíte vážit líde, cízi rozvoj a se royvjet sám...