Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nadpřirozené schopnosti

4. 4. 2010

Už od pradávna lidé toužili, vidět svou budoucnost. Své věštecké služby již  v minulosti nabízeli třeba egyptští kněží, řecké Pýthie nebo římské vestálky. Poznat svou budoucnost a získat tím tak různé výhody chtěli i samotní panovníci, králové, císaři a často se jim to dařilo tím, že se obklopili "správnými" lidmi.

I v našem moderním světě patří věštění mezi často vyhledávané služby a pro jasnovidce, kteří je provozují, je to zdroj nemalého výnosu.

Jestliže nám ale naše budoucnost není předem dána a je jen na nás, jak si svůj život zařídíme, jak je možné, že by jasnovidectví mohlo vůbec fungovat? A jak vlastně funguje?? Principem je dokonalá znalost lidksé psychiky, vcítění se do protějšku, umění číst v tónu hlasu a mimice nebo je to skutečný dar??

Odborný výraz pro jasnovidectví je prekognikace, která údajně existuje, stejně jako určování budoucnosti na základě jiných smyslů...

Navíc je prokázáno, že jasnovidecké schopnosti má každý člověk, ať už jakkoliv rozvinuté.Všichni známe ten pocit " já věděla, že jsem to neměla dělat :o( ".

Jasnovidnost shrnuje množství skrytých faktů, především vědomostí o naší možné budoucnosti a budoucích událostí a to bez toho, aniž bychom o nich byli předem nějak informováni nebo upozorňováni. Veškeré informace se rodí v naší mysli.

Těchto schopností je celá řada: 
Jasnoslyšení - Jedná se o dar, který vám umožňuje vaše vnitřní sdělení slyšet.
Jasnomyšlení - když přijímáte nebeská sdělení v podobě myšlenek.
U jasnozřivosti se jedná o vnímání předmětů nebo obsahů v přítomnosti či minulosti bez účasti známých smyslů.
Psychometrie - Je určitou variantou schopnosti jasnozřivosti.(Psychometrik dokáže odhalovat minulost předmětů, kupříkladu třeba vražedných nástrojů)
Telepatie - Jedná se o neverbální komunikaci. Jste-li telepatičtí, můžete zprávy nejen přijímat, ale i posílat.

Slovo telepatie je odvozeno z řeckého slova tele (vzdálené) a pathe (cítění). Jedná se o přenos nezkreslených myšlenek, představ a pocitů přímo z jedné mysli do druhé. Je to schopnost něco vycítit na dálku, aniž by bylo zapotřebí jakéhokoli kontaktu na fyzické úrovni. Někteří lidi mají pro telepatii větší 'nadání', dá se dokonce i cvičit (ne až tak tréninkem jako spíš poznáváním a čištěním vlastní mysli a odbouráváním svazujících bloků a programů). Třeba má zkušenost s telepatií je taková, že jsem byla touto metodou zasvěcována do všech energií, co zde uvádím a i já je mohu předat tímto způsobem dál o).
 

Jak funguje telepatický přenos?Obrazek

Telepaticky se dá přenést prakticky cokoliv, co je možné přechovávat v mysli a dle mého jde toto rozdělit  na tři skupiny:

  1) Pocity jsou asi to nejjednodušší, co se dá přenášet. Pro naši mysl je to jedna z nejzákladnějších a nejjednodušších informací. Spousta lidí dokáže třeba i na stovky kilometrů cítit, jak se cítí jejich blízká osoba, a to zcela bez  tréninku.
  2) Jednoduché informace, jako třeba čísla 0-9 nebo písmena můžete zkusit přenášet třeba s kamarády jako tréninkovou hru. Trochu díky tomu poznáte, jak telepatie funguje, co všechno vám stojí v cestě atd. Pokud dosáhnete úspěšnosti okolo 30-40 procent (u čísel 0-9, jinak také záleží na pravděpodobnosti 'náhodného' uhodnutí), můžete si pogratulovat, jelikož se vám opravdu daří telepaticky přenášet informace.
  3) Myšlenky jako celek lze samozřejmě také přenášet telepatií. Velmi duševně rozvinutí lidé nebo jiné bytosti tak spolu mohou plnohodnotně komunikovat, místo slov si rovnou pošlou celou myšlenku, což je mnohem rychlejší, nepotřebují k tomu znát žádný jazyk a nedochází k nepochopení, nedorozumění atd. na základě nejasného významu slov nebo nedostatku slovní zásoby. Pro běžného člověka může být těžké záměrně přenášet myšlenky nebo touto cestou komunikovat, ovšem trochu to funguje samovolně podobně jako přenos pocitů, citlivější lidé občas podvědomě zaregistrují myšlenky okolních lidí. Toto praktikují hlavně mniši v Tibetu.

Jak na telepatii?

Cvičení je takové, že jeden člověk (vysílač) se koncentruje  na určitý předmět a snaží se jej 'předat' jinému (přijímač).

Nakonec uvedu pár doporučených rad, kterých byste se měli držet...
  • Nehádejte, co by vysílač mohl 'předávat'.
  • Nechte své myšlenky bloudit pokud možno zcela volně.
  • Jakmile uvidíte nějaké obrazy, nezapuzujte je, jako nápady své vlastní mysli.
  • Poohlížejte se po myšlenkách, které přichází odnikud - hlavně po těch, které se objevují náhle.
  • Pokud děláte poznámky, tak svá pozorování popisujte do nejmenších detailů, ale nic nezveličujte a nic si nevymýšlejte.
  • Nezoufejte, když žádné obrazy nepřijmete nebo když nebudou přesné. Snažte se dál a nakonec to dokážete.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář