Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gynekologické problémy a partnerské vztahy

GYNEKOLOGICKÉ PROBLÉMY A PARTNERSKÉ KONFLIKTY

Milé dámy,
také jste si na Silvestra slíbily, že v novém roce budete věci dělat JINAK a SPRÁVNĚJI? Že k sobě budete laskavější nebo se naopak stanete cílevědomější bytostí? Že budete ...zkrátka předsevzetí a slibů, které dáváme samy sobě je mnoho ...
Vaše webová Meduňka vám bude postupně nabízet články, které vás možná mohou v lecčems inspirovat ...                          Gynekologické problémy a partnerské konflikty

Souvislosti
Ani v lékařských kruzích nebylo donedávna známo, že většina gynekologických potíží úzce souvisí s určitým partnerským konfliktem. Teprve v průběhu uplynulých desetiletí a  na základě četných mezinárodních výzkumů  byl u takto nemocných pacientek klinickými psychology potvrzen fakt, že takřka všechna běžně se vyskytující gynekologická onemocnění ve většině případů zrcadlí disharmonickou situaci v partnerském vztahu.
Zajímavé je i  zjištění, že citové problémy mezi subjektem (nemocnou) a jinými mužskými osobami z jejího nejbližšího okolí, například bratrem či otcem, se na vzniku gynekologických potíží nepodílejí. V případech takovýchto příbuzenských konfliktů se některé výzkumy zmiňují o častějším onemocnění močového ústrojí, ale nikoliv o gynekologických onemocněních. Výjimkou jsou případy, kdy i v takovém vztahu sehrála roli sexualita, tedy například incest nebo sexuální zneužití děvčátka dospělým člověkem.
Velmi zajímavou zprávou  nás v roce 2003 překvapuje  finský výzkumník Dr. J. K. Robertson se svým  kolektivem  z Výzkumného ústavu experimentální psychologie v Helsinkách.
Na základě statistických údajů a po dlouhých letech úzké spolupráce mnoha  gynekologů a urologů nashromáždil statisticky podložené a zcela přesvědčující důkazy o tom, že každá závažnější nesrovnalost mezi ženou  a mužem spolupůsobí při vzniku gynekologických onemocnění a onemocnění urologického traktu. V prvním případě se vždy jedná o konfliktní situaci v sexuálním životě takto nemocných žen, zvláště v jejich partnerském vztahu, někdy ovšem i v příbuzenském vztahu, kde jde většinou o sexuální  zneužití děvčátka příbuzným mužem.
Podle Prof. Dr. R. Kachlera, kanadského specialisty a vědce světového formátu, který se již více než čtyřicet let zaměřuje na psychosomatiku související s některými gynekologickými onemocněními, je RPT (relační psycho-trauma) spoluviníkem většiny gynekologických onemocnění. Jmenovitě různé zánětlivé stavy gynekologického charakteru, často se opakující mykózy či alergie, poševní spasmy a poměrně hojně se vyskytující, krajně nepříjemný fluor se vyskytují převážně u žen, které prožily a dosud nezpracovaly určité trauma vycházející z jejich partnerského vztahu. Častý výskyt gynekologických  myomů u velmi mladých žen vysvětluje Kachler duševní disharmonií v milostném životě těchto pacientek.
Přímou souvislost mezi partnerským psycho-traumatem a vznikem gynekologického onemocnění potvrzuje i skutečnost, že nesrovnatelně častěji trpí gynekologickými problémy ženy citlivé oproti ženám spíše racionálním, přesněji řečeno oproti striktně logickým typům žen. (Dr. R. Kolenmaas: Emotie als wapen, emotie als zwakheid, Emoce jako zbraň  - emoce jako slabost, Amsterdam, 2007). a

Pohled psychologa
Pokud pohlédneme na zmíněnou problematiku z opačného konce, pak se od většiny psychologů zabývajících se dlouhodoběji například různými případy sexuálního zneužití v dětském věku nebo napomáhajících při řešení partnerských problémů dozvídáme, že  většina těchto klientek v anamnéze přiznává i zdravotní potíže, a to většinou gynekologického charakteru.
Při optimální gynekologické léčbě by se měl odborný ženský lékař důkladně zajímat nejenom  o běžnou anamnézu somatickou, ale informovat se u své pacientky i na anamnézu sociálně-psychologickou, a to především se zaměřením na její sexuální život a partnerské vztahy.  V případě, že by taková anamnéza dávala tušit, že pacientka je traumatizovaná v oblasti partnerského soužití, byla by na místě návštěva erudovaného psychologa.
Takto komplexní léčba by mohla mnohé gynekologické problémy omezit nebo odstranit.  

                                                        Doc. MUDr. Bohuslav Hanuš

                                                        Kontakt na autora:  boh.hanus@email.cz

www.mojemedunka.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář