Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náměsíčnost

27. 9. 2010

 Máte zkušenost sami se sebou nebo od někoho z vašich blízkých, že by v noci pochodoval po bytě a nevěděl o tom??  Pokud ano a nevíte proč se to děje, pokračujte ve čtení :o)).

Námesíčnost je stav porušeného vědomí, v němž dochází k nekontrolovanému vykonávání více nebo méně složitých činností v průběhu spánku . Osoba bezcílně chodí a projevuje jen nízkou úroveň vědomí. Nereaguje na snahu okolí o jakoukoliv komunikaci. Po probuzení, ať již během této příhody, nebo příští ráno, má na noční chození  amnézii.

 

Jak rozpoznáme náměsíčnost?

Nejčastějším příznakem je opakované (2x nebo více)  vstávání z postele, obvykle v první třetině nočního spánku a bezcílné chození po dobu několika minut až i třeba půl hodiny.

V průběhu nechtěného chození  má dotyčný člově bezvýrazný, strnulý obličej, nereaguje na snahu okolí stav nějak ovlivnit nebo navázat komunikaci a může být probuzen jen se značnými obtížemi.

Po probuzení má pak na epizodu amnézii.

Během několika minut po probuzení z náměsíčnosti není patrné žádné zhoršení duševní činnosti nebo chování, i když zpočátku může být  krátkodobá zmatenost a dezorientovanost.

Nejsou doloženy ani žádné důkazy organické duševní poruchy.

Rušivé příznaky nejsou způsobeny přímým patofyziologickým účinkem substance (např. návykové látky, léku) nebo tělesného stavu.

Výskyt náměsíčnosti a znaky jejího průběhu

Náměsíčnost zažije 10-30% dětí . Pozorujeme u nich nejméně jednu epizodu "chození ve spánku", ale výskyt somnambulismu ( náměsíčnosti) je podstatně nižší, přibližně  u 1-5%. U dospělých byla zjištěna převaha epizod "chození ve spánku" (nikoliv somnambulismu jako poruchy) v 1-7%.

V lehkých případech si "postižený" sedá na posteli nebo na okraji lůžka a chvíli vykonává jednoduché bezcílné pohyby , pak se opět uloží a spí. V těžších případech vstává s otevřenýma očima a aniž by si to uvědomil a vykonává i několikaminutové procházky. Pohybuje se pravidelně , obchází překážky , ale někdy však může dojít k úrazu. Může se obléci nebo naopak svléci , otvírat a zavírat dveře a okna, vypít nápoj atd. Při těchto činnostech nenavazuje žádný kontakt a neodpovídá na otázky. Probuzení je složité. Obvykle se "postižený" asi po 15 minutách sám vrací na lůžko nebo ulehá někde jinde a usíná.

Somnambulismus se může vyskytnout u dítěte od doby, kdy umí chodit. Nejčastější výskyt tohoto syndromu je ve věku 12 let.U chlapců je o něco častější. Jen zřídka se epizody začnou vyskytovat až v dospělosti. Při první epizodě v dospělosti je třeba vždy myslet na možnost užívání psychoaktivní látky nebo na neurologickou poruchu. Somnambulismus v dětství obvykle mizí spontánně ve věku časné adolescence, v typických případech kolem 15 let. Epizody somnambulismu se mohou vyskytovat jako izolované události v kterémkoliv věku, ale nejčastější jsou opakované epizody v průběhu řady let. Z mé osobní zkušenosti se syn vydával na své noční výpravy vždy v době kolem úplňku.

 

Jak se dá léčit náměsíčnost?

Většina dětí postižených náměsíčností má jen lehké a málo časté projevy onemocnění. Proto je vhodné rodiče uklidnit, že potíže během dospívání vymizí. Doporučuje se dopřávat si odpočinek, relaxaci nebo meditaci. Místnost na spaní by se měla nacházet v přízemí. Okna by měla být zavřená, vchodové dveře zamčeny a vyklizeny ostré předměty.

Pokud se u pacienta vyskytuje náměsíčnost častěji, spočívá léčení především v metodách snižujících množství 4. stadia spánku:

  1. Úprava spánkových návyků s hlavním cílem omezit spánkovou deprivaci a následné zpětnovazebné zmnožení pomalovlnného spánku.
  2. Opakované krátké denní spánky snižují množství pomalovlnného spánku v noci.
  3. Benzodiazepiny a další psychofarmaka zmenšují podíl pomalovlnného spánku.
  4. Nezávisle na redukci pomalovlnného spánku pravděpodobně mohou působit antikonvulziva.

Spánek je nedílnou součástí zdravého života, a proto je jeho poruchám věnována nemalá pozornost. I když bylo v této oblast medicíny a psychologie již mnoho vykonáno, je ještě mnoho neprozkoumaného. S rozvojem vědy je jen otázkou času, než budou veškerá zákoutí spánku odhalena a důkladně prozkoumána.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář